Kokoon painuva kaiteen pää - Euro Et

 

Kaiteen aloitusrakenteena, kokoon painuva kaiteenpää sitoo auton törmäysenergian aina 110 km:n tuntinopeudesta pysähtymiseen saakka mankeloimalla kaidetta ns. nyrkkiosan avulla kunnes auton liike-energia on purettu 12 m matkalla.

Kokoon painuva kaiteen pää - Euro Et

Sivuttaistörmäyksessä auto ohjautuu edelleen ajosuuntaan hidastuneena sitomalla kuitenkin osan auton törmäysenergiasta kaiderakenteeseen. Käyttökohteet vilkasliikenteisillä valta- ja moottoriteillä, siltapilarien, betonikaiteiden, portaalin tai vastaavien vaarallisten esteiden törmäyksen ehkäisemiseen.

Kokoon painuva kaiteen pää - Euro Et Iskutekniikasta, ota yhteyttä