Yhdistetty tie- ja kevytkaide

Yhdistettyjä tie- ja kevytkaiteita käytetään estämään suistuminen penkereen luiskaan tai kevyenliikenteen väylän vieressä olevaan vesistöön tms. Näitä ei käytetä yleensä katurakenteissa.

Tässä esitetään vaatimukset eräälle tie- ja kevytkaiteen tyypille, jota voi tapauskohtaisesti soveltaa hankkeissa.

Tie- ja kevytkaiteen materiaalit

Vaatimukset

  • Kaiteen alaosana on tiekaide. Tiekaiteen pylväs on kuumasinkittyä terästä U 50/100/50 x 5.
  • Korotusosan pylväs on kuumasinkittyä terästä U 50/50/50 x 4.
  • Ajojohde (eli tiekaiteen johde) on kuumasinkittyä terästä W230/4.
  • Ylä- ja välijohde jatkeineen on kuumasinkittyä terästä C 14/50/50/50/14 x 3.
  • Pylvään kuumasinkityskerros on 85µm ja muiden rakenneosien 70µm standardin SFS-EN 10025-2 mukaista terästä S235J2R.
  • Korotusosan johteiden kiinnityksessä käytetään kuumasinkittyjä ruuveja M 10 x 25, 11 mm:n aluslevyä ja M 10 -muttereita. Ruuvien, aluslevyjen ja muttereiden kuumasinkityskerroksen paksuus on 45µm.